EnglishSrpski

 


 
Kodeks upravljanja u Timočkom klubu

PDFŠtampaEl. pošta

Kao nevladina organizacija koja teži da bude efikasna i odgovorna bićemo jasni i otvoreni u pogledu svog rada i svesni svoje društvene odgovornosti.

Naročito:

1.    Jasno ćemo saopštiti svoj cilj i nastojati da on uvek bude primeren tekućim uslovima:
2.    Bićemo određeni u pogledu potreba koje nameravamo da zadovoljimo i načina na koji ćemo to postići;
3.    Efikasno ćemo usmeravati resurse i njima upravljati i radićemo ono što smo rekli da ćemo raditi;
4.    Vrednovaćemo uspešnost svog rada, poboljšavaćemo radni učinak i reagovati na prigovore pošteno i bez odlaganja;
5.    Dogovorićemo se o načinu na koji ćemo ispuniti svoje dužnosti i o tome obavestiti sve one pred kojima smo odgovorni;
6.    Bićemo jasni u pogledu standarda kojih ćemo se pridržavati u radu;
7.    Bićemo otvoreni u pogledu aranžmana koji će uključivati naše korisnike/ce;
8.    Imaćemo sistematičan i otvoren proces imenovanja članova/ca našeg upravljačkog tela;
9.    Izložićemo ulogu i odgovornosti članova/ca našeg upravljačkog tela;
10.  Imaćemo jasne aranžmane za angažovanje i obuku volontera/ki, za podršku i upravljanje njima;
11.  Postaraćemo se da u našoj poslovnoj politici i praksi ne bude diskriminacije i da one za posledicu nemaju ni druge vidove nepravičnog ophođenja/postupanja;
12.  Bićemo osoblje otvoreno, nagradićemo ga pravično i bićemo dobri poslodavci.