EnglishSrpski

 


 
Knjige

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

1    NEVLADINE ORGANIZACIJE U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU    ZARKO PAUNOVIC    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    DEMOKRATIJA    2002
2    MEĐUNARODNA LJUDSKA PRAVA    TOMAS BURGENTAL    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1997
3    EVROPSKA KONVENCIJA o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
4    EVROPSKA POVELJA o regionalnim ili manjinskim jezicima    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
5    EVROPSKA KONVENCIJA za zaštitu nacionalnih manjina    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
6    EVROPSKA KONVENCIJA o ljudskim pravima    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
7    KRATAK VODIČ KROZ EVROPSKU KONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA    DONNA GOMIEN    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
8    ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA    ALEKSANDRA JOVANOVIĆ SLOBODANKA NEDOVIĆ    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA    1998
9    STANJE EKONOMSKIH I SOCIJALNIH PRAVA U SR JUGOSLAVIJI    ALEKSANDRA JOVANOVIĆ SLOBODANKA NEDOVIĆ    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    EKONOMSKA I SOCIJALNA PRAVA    1998
10    HUMANITARNO PRAVO savremena teorija i praksa    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    HUMANITARNO PRAVO    1997
11    VODIC ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE U ZASTITI ZIVOTNE SREDINE    GRUPA AUTORA    ISTRAZIVACKA STANICA "PETNICA",VALJEVO    ZIVOTNA SREDINA    2007
12    POLOŽAJ MANJINA U VOJVODINI    MIROSLAV SAMARDŽIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    PRAVA MANJINA    1998
13    ROMI U SRBIJI    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU I INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA    PRAVA MANJINA    1998
14    IZBORNO PRAVO    PROF. DR MARIJANA PAJVANČIĆ    GRAPHICA ACADEMICA    LJUDSKA PRAVA    1999
15    KA SLOBODNIM IZBORIMA    TEA GORJANC I BILJANA NJAGULJ    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    IZBORNI POSTUPAK    1997
16    USTAVNE PRETPOSTAVKE ZA DEMOKRATSKU SRBIJU    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    DEMOKRATIJA    1997
17    POČETNICA ZA LJUDSKA PRAVA    KONSTANTIN OBRADOVIĆ    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1998
18    ZBIRKA MEĐUNARODNIH DOKUMENATA O LJUDSKIM PRAVIMA  I    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
19    ALTERNATIVA POSTOJI    RADE VELJANOVSKI    DOSIJE    NENASILNA KOMUNIKACIJA    1996
20    od DIKTATURE do DEMOKRATIJE    DŽIN ŠARP    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    
21    PRAVO LJUDSKIH PRAVA    KONSTANTIN OBRADOVIĆ  MILAN PAUNOVIĆ    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1996
22    RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZASTITE    GRUPA AUTORA    PROGRAM UN ZA RAZVOJ    VODIC ZA LOKALNE SAMOUPRAVE    
23    PRAVOM PROTIV NASILJA U PORODICI    GRUPA AUTORA    ŽENSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA EDUKACIJU I KOMUNIKACIJU NIŠ    ŽENSKA PRAVA    2002
24    IZBORI U SRJ OD 1990 DO 1998  VOLJA GRAĐANA ILI IZBORNA MANIPULACIJA    VLADIMIR GOATI    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    1999
25    PRIPREME ZA EVROPSKU INTEGRACIJU    JELICA MINIĆ I DUŠKO LOPANDIĆ    EVROPSKI POKRET U SRBIJI    DEMOKRATIJA    2000
26    DOKUMENTI KEBS 1975 - 1995    GRUPA AUTORA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI, FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, PRAVNI FAKULTET    DEMOKRATIJA    1995
27    SAVET EVROPE 1949 - 1996  statut, konvencije, protokoli i druga zvanična akta    GRUPA AUTORA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI, FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, PRAVNI FAKULTET    DEMOKRATIJA    1996
28    IZAZOVI REFORME    KASPER HOLAND I SVEIN ERIKSEN    VLADA REPUBLIKE SRBIJE AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE DRŽAVNE UPRAVE    DEMOKRATIJA    2002
29    VODIC KROZ POTE$NCIJALNE IZVORE FINANSIRANJA-za projekte NVO,lokalnih samouprava,malih I srednjih preduzeca I preduzetnika u Srbiji    GRUPA AUTORA    VLADA REPUBLIKE SRBIJE-MINISTARSTVO FINANSIJA    FINANSIJE    2007
30    ABORTUS - PRAVNI, MEDICINSKI I ETIČKI PRISTUP    GRUPA AUTORA    ŽENSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA EDUKACIJU I KOMUNIKACIJU NIŠ    ŽENSKA PRAVA    1999
31    PRIRUCNIK O RACUNOVODSTVENOM,PORESKOM I CARINSKOM POSLOVANJU NVO U REPUBLICI SRBIJI    SRDAN STOSIC,DR MILAN NEGOVANOVIC,IVAN ANTIC    GRADJANSKE INICIJATIVE,BG ECNL,BUDIMPESTA    FINANSIJE    2007
32    PRAVO NA SLOBODU UDRUZIVANJA prema Evropskoj konvenciji za zastitu ljudskih prava I osnovnih sloboda    MR.SC.ZVONIMIR MATAGA    GRADJANSKE INICIJATIVE,BG ECNL,BUDIMPESTA    LJUDSKA PRAVA    2006
33    JUGOISTOČNA EVROPA 2000 Pogled iz Srbije    GRUPA AUTORA    STUBOVI KULTURE    DEMOKRATIJA    2000
34    JUGOSLAVIJA - EVROPA - KOSOVSKI ČVOR    GRUPA AUTORA    FORUM ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I EVROPSKI POKRET U SRBIJI    DEMOKRATIJA    1998
35    SINDIKATI U EVROPI    DARKO MARINKOVIĆ    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    1998
36    KONFLIKTI I POLITIKA    JAKUB KARPINSKI    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    1998
37    KOMUNIZAM I POST KOMUNIZAM    JAKUB KARPINSKI    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    1998
38    REČNIK DEMOKRATIJE    ZORAN STOJILJKOVIĆ    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    1998
39    DEMOKRATSKI POLITIČKI SISTEMI    JAKUB KARPINSKI    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    1998
40    ODSUTNE PARTIJE - SLIKA POLITIČKOG ŽIVOTA Srbije u državnim medijima    SLOBODANKA NEDOVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    1998
41    OKO IZBORA - izveštaj Centra za slobodne izbore i demokratiju sa parlamentarnih i predsedničkih izbora u Srbiji    SLOBODANKA NEDOVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    1997
42    OKO IZBORA - izveštaj sa predsedničkih izbora u Srbiji    SLOBODANKA NEDOVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    1997
43    OKO IZBORA 3 - izveštaj sa prevremenih parlamentarnih i lokalnih izbora u Crnoj Gori    SLOBODANKA NEDOVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    1998
44    SEKTE - ŠTA TREBA DA ZNAMO O NOVIM RELIGIOZNIM POKRETIMA?    DRAGOLJUB B. ĐORĐEVIĆ    JUNIR Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine    DEMOKRATIJA    1998
45    NEVLADINE ORGANIZACIJE I POLITIKA - PUT DO PROMENA    GRUPA AUTORA    DRUŠTVO ZA TOLERANCIJU BAČKA PALANKA    DEMOKRATIJA    1999
46    ORGANIZACIJA I RAD PATRONAŽNE SLUŽBE I SLUŽBE KUĆNE NEGE I LEČENJA    GRUPA PREDAVAČA NA SEMINARU    BIRO ZA HUMANITRANU POMOĆ EVROPSKE UNIJE (ECHO)    HUMANITARNO PRAVO    2001
47    PRAVAC PROMENA    GRUPA AUTORA    GRAĐANSKI PARLAMENT SRBIJE    DEMOKRATIJA    2000
48    MODEL ZAKONA O IZBORU POSLANIKA I ODBORNIKA    SLOBODANKA NEDOVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    1999
49    SOKOBANJA - osnove i koncept održivog razvoja turizma    MILJAN RADOVIĆ I RAJKO MARIĆ    SKUPŠTINA OPŠTINE SOKOBANJA I INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA    TURIZAM    1997
50    SOKOBANJA BOŽJI DAROVI    GOLUB RADOVANOVIĆ    NARODNA BIBLIOTEKA STEVAN SREMAC SOKOBANJA    TURIZAM    2002
51    ANNUAL REPORT 2002    OSCE    OSCE    IZVEŠTAJ    2003
52    KNJIGA O VOJVODINI    SLOBODAN BUDAKOV, DRAGOMIR JANKOV, VESELIN LAZIĆ    VOJVOĐANSKI KLUB        1995
53    PODVIG (ASKEZA) U NAŠEM ŽIVOTU    SVETI ISAK SIRIN    GLASNIK EPARHIJE TIMOČKE    VERA    1998
54    THE BALKANS IN '97    GRUPA AUTORA    FORUM FOR INTERNATIONAL RELATIONS    DEMOKRATIJA    1998
55    NAUČIMO SE POSLUŠATI - PROSTOVOLJNO DELOM STARIH IN ZA STARE    GRUPA AUTORA    SLOVENSKA FILANTROPIJA    PRAVA STARIH    1999
56    PROSTOVOLJNO DELO PRI VAROVANJU ZDRAVJA IN V ZDRAVSTVU    ANICA MIKUŠ KOS SA GRUPOM KOAUTORA    ZDRUŽENJE SLOVENSKA FONDACIJA    ZDRAVSTVO    1997
57    PROGRAM DOCUMENT    GRUPA AUTORA    CHILDREN PARLAMENT OF MACEDONIA    DEČJA PRAVA    2001
58    DEJTON - DVE GODINE POSLE    GRUPA AUTORA    FORUM ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I EVROPSKI POKRET U SRBIJI    DEMOKRATIJA    1997
59    GROWING REGIONS,GROWING EUROPE-Fourth report on economik and social cohezion        EU REGIONAL POLICY    IZVESTAJ    2007
60    MOJ VODIČ KROZ IZBORE    MARKO BLAGOJEVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    2000
61    MOJ VODIČ KROZ IZBORNI POSTUPAK    MARKO BLAGOJEVIĆ    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    DEMOKRATIJA    2000
62    DOKLE    ROZALIJA ILIĆ    ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR KRAGUJEVAC    PRAVA MANJINA    2001
63    DUNAV    GRUPA AUTORA    FOND FUTURA    EKOLOGIJA    
64    SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA    GRUPA AUTORA    FOND LJUBA DAVIDOVIĆ    DEMOKRATIJA    1996
65    MALA ŠKOLA GRAĐANSKOG DRUŠTVA    GRUPA AUTORA    PIRGOS    DEMOKRATIJA    2002
66    OD EMBARGA KA INTEGRACIJI    GRUPA AUTORA    EDUKACIONI CENTAR    PROJEKAT    2001
67    KAKO ORGANIZOVATI I VODITI POKRETNE IGRAONICE    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKA KANCELARIJA SAVE THE CHILDREN UK        2002
68    ZAKONODAVNI VODIČ    GRUPA AUTORA    EDICIJA VODIČ KROZ POSLOVANJE    BIZNIS    1998/2001/2002
69    TREĆI SEKTOR U SRBIJI STANJE I PERSPEKTIVE    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    ISTRAŽIVANJE    2001
70    SRPSKA ŠLJIVA RANKA     VELIBOR STOJAKOVIĆ    ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU    KULTURA    2000
71    UPOTREBA SVETA    NIKOLA BUVIJE    GEOPOETIKA    KULTURA    1997
72    COMMUNICATION AND CIVIC PARTICIPATION IN SOUTH - EASTERN EUROPE    GRUPA AUTORA    GROUP FOR FREE SOCIAL ASSERTION     NGO FAIR - ROMANIA    2001
73    THINK TANKS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE    GRUPA AUTORA    FREEDOM HOUSE    DIREKTORIJUM    1999
74    THE STATE OF LOCAL DEMOCRACU IN CENTRAL EUROPE    GRUPA AUTORA    LOCAL GOVERNMENT PUBLIC SERVICE REFORM INITIATIVE    DEMOKRATIJA    2002
75    FREEDOM IN THE WORLD 2000 - 2001    GRUPA AUTORA    FREEDOM HOUSE    DEMOKRATIJA    2001
76    FREEDOM IN THE WORLD 2001 - 2002    GRUPA AUTORA    FREEDOM HOUSE    DEMOKRATIJA    2002
77    CIVIL SOCIETY IN THE COUNTRIES IN TRANSITION    NADIA SKENDEROVIĆ - ĆUK I MILAN PODUNAVAC    CENTER - AGENCY OF LOCAL DEMOCRACY SUBOTICA    DEMOKRATIJA    1999
78    THE FOUR LITERATURES OF SWITZERLAND    GRUPA AUTORA    PRO HELVETIA     KULTURA    1996
79    CANADA PATHWAYS TO THE PRESENT    JOHN SAYWELL    STODDART PUBLISHING CO.LIMITED    KULTURA    1994
80    BUGARSKA KNJIGA    GRUPA AUTORA    INSTITUT ZA REGIONALNI I MEĐUNARODNI IZSLEDVANIA    ISTRAŽIVANJE    2002
81    SECURITY CHALLENGES AND DEVELOPMENT OF SOUTHERN BLKANS    GRUPA AUTORA    INSTITUTE FOR REGIONAL AND INTERNATIONAL STUDIES    ISTRAŽIVANJE    2002
82    SURVEY-VOJVODINA NEW ASPECTS OF REFUGEE ISSUES    GRUPA AUTORA    ICVA Belgrade     ISTRAŽIVANJE    2001
83    FRAUEN IM KULTURELLEN LEBEN DER SCHWEIZ    ISABEL MORF    PRO HELVETIA    KULTURA    1997
84    EDUCATION PACK    GRUPA AUTORA    EUROPEAN YOUTH CENTRE    PRAVA MANJINA    1995
85    MODEL LAWS    SLOBODANKA NEDOVIĆ    CeSID    DEMOKRATIJA    1999
86    LOCAL ANTI - CORRUPTION INITIATIVES    GRUPA AUTORA    CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRACY    DEMOCRACY    2000
87    REPORT ON HUMAN RIGHT IN SERBIA FOR 1998    GRUPA AUTORA    HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA    LJUDSKA PRAVA    1999
88    SWITZERLAND    GRUPA AUTORA    KUMMERLY+FREY    KULTURA    1999
89    HUMAN RIGHTS IN YUGOSLAVIA 1998    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    1998
90    KAKO VIĐENO, TAKO REČENO II -izveštaj Misije OEBS - a na Kosovu Stanje ljudskih prava jun 1999- oktobar 1999. God.    GRUPA AUTORA    FOND ZA HUMANITARNO PRAVO    LJUDSKA PRAVA    2001
91    BREAKING WITH THE PAST The Path to Stability and Growth  VOLUME 1: The economic, Social, and institutional Reform agenda    GRUPA AUTORA    THE WORLD BANK    ISTRAŽIVANJA    
92    BREAKING WITH THE PAST The Path to Stability and Growth  VOLUME 2: Assistance Priorities and Sectoral Analyses    GRUPA AUTORA    THE WORLD BANK    ISTRAŽIVANJA    
93    BUILDING BRIDGES    BENNETT HARRISON WITH MARCUS WEISS AND JON GANT    A REPORT TO THE FORD FOUNDATION    IZVEŠTAJ    1995
94    FORESTRY FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT    GRUPA AUTORA    FORD FOUNDATION    IZVEŠTAJ    1998
95    DRUŠTVENO - EKONOMSKA KRETANJA U 2001. GODINI    GRUPA AUTORA    REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU    SAOPŠTENJE 29    2002
96    GENDER IN TRANSITION    PIRELLA PACI (ECSHD)    THE WORLD BANK    ISTRAŽIVANJA    2002
97    INVESTMENT GUIDE FOR SOUTHEAST EUROPE    GRUPA AUTORA    BULGARIA ECONOMIC FORUM    ISTRAŽIVANJA    2002
98    INTERNATIONAL GUIDE TO english programs in CANADA    GRUPA AUTORA    EI EDUCATION INTERNATIONAL LTD.    ISTRAŽIVANJA    1999
99    GUIDE TO GRADUATE & EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAMS IN CANADA 1999    GRUPA AUTORA    EI EDUCATION INTERNATIONAL LTD.    ISTRAŽIVANJA    1998
100    NATIONS IN TRANSIT 2002    ADRIAN KARATNYCKY, ALEXANDER MOTYL, AND AMANDA SCHNETZER    FREEDOM HOUSE    DEMOKRATIJA    2002
101    CANADA'S OPEN UNIVERSITY    GRUPA AUTORA    ATHABASCA UNIVERSITY    ISTRAŽIVANJA    1999/2000
102    INVESTING FOR SOCIAL GAIN: reflections on two decades of program - related investments    GRUPA AUTORA    A FORD FOUNDATION REPORT    ISTRAŽIVANJA    1991
103    TEMIDA -  časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu     GRUPA AUTORA    Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji    REPORT    
104    CARPHATIAN FOUNDATION     FACTORY CREATIVE STUDIO    CARPHATIAN FOUNDATION    REPORT    1998/1999
105    UNIVERSITY OF ALBERTA 1998 CALENDAR 1999    GRUPA AUTORA    OFFICE OF THE REGISTRAR AND STUDENT AWARDS    REPORT    1998/1999
106    PRVIH PET GODINA    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU    REPORT    
107    EKONOMSKE REFORME - reforme u poljoprivredi    GRUPA AUTORA    NEW DEAL INTERNATIONAL    POLJOPRIVREDA    
108    BOR KOJEG VIŠE NEMA    MIROSLAV RADULOVIĆ    SO BOR    REPORT    1993
109    STRENGTHENING TRANSATLANTIC COOPERATION    GRUPA AUTORA    GMF - The German Marshall Fund of the United States    REPORT    2002
110    ISTORIJAT BORSKOG SPORTA    MIROSLAV RADULOVIĆ    SO BOR    REPORT    2001
111    BRITAIN 1999 The Official Yearbok of the United Kingdom    GRUPA AUTORA    OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS    REPORT    1998
112    UDRUŽENJE TIMOČANA I KRAJINACA U BEOGRADU    ILIJA TODOROVIĆ    UDRUŽENJE TIMOČANA I KRAJINACA U BEOGRADU    1925 - 1990 Istorijski prikaz    1990
113    IMOVINSKA PRAVA - ŽENE U BRAKU    NEVENA PETRUŠIĆ    ŽENSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA EDUKACIJU I KOMUNIKACIJU NIŠ    PRAVA ŽENA    1998
114    PRIRUČNIK ZA DEMOKRATSKU VLADU SRBIJE    VEĆE ZA DEMOKRATSKE PROMENE U SRBIJI    VEĆE ZA DEMOKRATSKE PROMENE U SRBIJI    DEMOKRATIJA    2000
115    ŠTA NAM JE DONELA "GODINA KULTURE" ili kakvo nam je ministrastvo za kulturu potrebno    GRUPA AUTORA    FOND "LJUBA DAVIDOVIĆ"    DEMOKRATIJA    1996
116    NOVINSKI KODEKS sa osnovnim smernicama za redakcijski rad    GRUPA AUTORA    KONRAD ADENAUER STIFTUNG    DEMOKRATIJA    1999
117    NEVLADINE ORGANIZACIJE U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU    ŽARKO PAUNOVIĆ    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    DEMOKRATIJA    2002
118    HRABRO NE KORUPCIJI    GRUPA AUTORA    REGIONALNI CENTAR GRAĐANSKE AKCIJE "LINGVA"    DEMOKRATIJA    2003
119    KAKO OSNOVATI I REGISTROVATI NEVLADINU ORGANIZACIJU     GRUPA AUTORA    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    EDUKACIJA    1999
120    NOVAC, NOVAC SVUDA OKO NAS    JANA LEDVINOVA    INSTITUT ZA POLITIČKE STUDIJE i CRNPS    EDUKACIJA    1999
121    PISANJE PREDLOGA PROJEKATA    IŠTVAN KOSTOLANJI    INSTITUT ZA POLITIČKE STUDIJE i CRNPS    EDUKACIJA    2000
122    PRAVNI VODIČ ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE    ŽIVKA VASILEVSKA    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    EDUKACIJA    2000
123    STRATEŠKO PLANIRANJE    MARIANA TEREK    INSTITUT ZA POLITIČKE STUDIJE i CRNPS    EDUKACIJA    2000
124    VODIČ KROZ OPŠTINU    VIDA DAMJANOVIĆ    MAGNA AGENDA I G17 PLUS    DEMOKRATIJA    2001
125    VODIČ KROZ BERKOVAC    MILAN MILANOV    OPŠTINA BERKOVICA - BUGARSKA    KULTURA    1998
126    MALINA - KUPINA - KROMPIR    MIHAJLO NIKOLIĆ I DRAGO MILOŠEVIĆ    NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE    POLJOPRIVREDA    2002
127    THE WORLD PERCEIVED BY THE HEART OF EUROPE    MIKULAŠ HUBA I PAVEL NOVAČEK    BRATISLAVA OLOMOUC 2000        2000
128    ČIPROVSKI MANASTIR "Sv. Ivan Rilski"    MILAN MILANOV    EOOD "POLIMONA"    KULTURA    1994
129    KOJIM PUTEM?    SVEIN ERIKSEN    VLADA REPUBLIKE SRBIJE AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE DRŽAVNE UPRAVE    DEMOKRATIJA    2002
130    IVAN VAZOV I BERKOVICA    MILAN MILANOV        KULTURA    2000
131    BERKOVICA I SLIKE IZ BERKOVICE     MILAN MILANOV        KULTURA    2001
132    NOVI MODEL PRIVATIZACIJE U SRBIJI    BORIS BEGOVIĆ; BOŠKO ŽIVKOVIĆ; BOŠKO MIJATOV    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    DEMOKRATIJA    2000
133    FORUM KANDIDATA - izveštaj    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    DEMOKRATIJA    2000
134    SRBIJA SUTRA    ALEKSANDRA JOKSIMOVIĆ    FOND ZA UNAPREĐENJE DEMOKRATIJE LJUBA DAVIDOVIĆ    DEMOKRATIJA    2000
135    SLUTNJA POSTOKOMUNISTIČKOG HAOSA    MILOVAN ĐILAS    ALEKSANDAR RAŽNATOVIĆ    DEMOKRATIJA    1997
136    KLISURSKI MANASTIR    MILAN MILANOV        KULTURA    1999
137    ŠKOLA ZA DEMOKRATIJU    BOGDAN ĐUROVIĆ BRANKICA MILOSAVLJEVIĆ    ODBOR ZA GRAĐANSKU INICIJATIVU    DEMOKRATIJA    1999
138    JUGOSLAVIJA I SVET 2000    GRUPA AUTORA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI Forum za međunarodne odnose    DEMOKRATIJA    2000
139    JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICIZA POBOLJSANJE POLOZAJA NVO    GRUPA AUTORA    MREZA-vanredno izdanje    PRIRUCNIK    2006
140    PROSPECTUS 2000/2001    SLOBODAN MARKOVIĆ    BOS - Belgrade Open Scholl    PREZENTACIJA RADA BOŠA    2000
141    INFORMATOR    GRUPA AUTORA    BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA    PREZENTACIJA RADA BOŠA    1998
142    PRAVILA UDRUŽENJA ZA MEĐUNARODNO PRAVO O MEĐUNARODNIM VODNIM RESURSIMA    SLAVKO BOGDANOVIĆ    ECPD - EVROPSKI CENTAR ZA MIR I RAZVOJ - BEOGRAD        1999
143    POSTUPANJA U SLUČAJU AKCIDENTNIH ZAGAĐENJA PREKOGRANIČNIH UNUTRAŠNJIH VODA    SLAVKO BOGDANOVIĆ    UN/ECE EKONOMSA KOMISIJA UN ZA EVROPU        2001
144    THE RIGHT FOR THE GREEN AREAS    LIA VALENDORFEAN    PRO RURALIS ASSOCIATION        2000
145    KNJAŽEVAC I OKOLINA    AKADEMIK PETAR VLAHOVIĆ I GRUPA AUTORA    PREŠTAMPANO IZ GLASNIKA ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU        1999
146    DOKUMENTI 1948     VLADIMIR DEDIJER    RAD - BEOGRAD        1980
147    PLAINNING FOR SUSTAINABILITY - Supporting NGO Self - financing Ventures    GRUPA AUTORA    SZENTENDRE, HUNGARY - The regional environmental center        2002
148    BUKVAR ZA PROIZVOĐAČE MLEKA    VELIMIR M. JOVANOVIĆ    ZAVOD ZA MLEKARSTVO        2001
149    NETWORKS AT WORK    GRUPA AUTORA    SZENTENDRE, HUNGARY - The regional environmental center        2002
150    RAČUNOVODSTVENA PRAKSA -BROJ 1    GRUPA AUTORA    SAVEZ RR SRBIJE    PRIRUČNIK ZA RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE    2003
151    RAČUNOVODSTVENA PRAKSA - BROJ 2    GRUPA AUTORA    SAVEZ RR SRBIJE    PRIRUČNIK ZA RAČUNOVODSTVO I POSLOVNE FINANSIJE    
152    2002 - 03 GRADUATE PROGRAM    GRUPA AUTORA    PRINCETON UNIVERSITY        
153    CREATING BRIGHTER HORIZONS    COPI ANNUAL REVIEW 1999    COOPI - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE        1999
154    EKOTURIZAM - PRINCIPI, POSTUPCI I POLITIKE ZA ODRŽIVOST    GRUPA AUTORA    UNEP - TIES - CenORT        2002
155    VODIČ NIZ POSTAPKATA PRD EVROPSKIOT SUD ZA ČOVEKOVI PRAVA    GRUPA AUTORA    INFORMATIVEN CENTER ZA GRAGANSKO OPŠTESTVO        2000
156    SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA    GRUPA AUTORA    HOLDING COMPANY "ZORKA" ŠABAC DD "ZAŠTITA BILJA"        1996
157    SHARING A NATURE    GRUPA AUTORA    Promotion of networks and exchanges in the countries of South Eastern Europe        2001
158    INPACT    CED    Buletin informativ al Centrului Euroregional pentru Democratie CED        2001
159    PRIGOVOR SAVJESTI    RADMILA ŽARKOVIĆ I DARKO BRKAN    Kampanja za prigovor savjesti u B i H    Izaberi civilno služenje vojnog roka    2002
160    RAZGLEDNICA BORA    GRUPA AUTORA    Književni klub "Inorog" Bor    Knjiga pesama    
161    ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM    GRUPA AUTORA    THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU CAMPAIGN     CAMPAIGN PLATFORM    
162    PROGRAM AREAS    CED    EUROREGIONAL CENTER FOR DEMOCRACY        1999
163    LEAP U JUGOSLAVIJI - dosadašnja praksa    RADIVOJE LAUŠEVIĆ I MILOŠ KATIĆ    REC - Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, Kancelarija u Jugoslaviji        2001
164    THE FIRST REGIONAL NGO FAIR IN TIMISOARA - 2000    CED    EUROREGIONAL CENTER FOR DEMOCRACY        2000
165    INPACT    CED    Buletin informativ al Centrului Euroregional pentru Democratie CED        2000
166    MODEL ZAKONA O IZBORU POSLANIKA, ODBORNIKA I PREDSEDNIKA REPUBLIKE    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA SLOBODNE IZBORE I DEMOKRATIJU        2002
167    THE BOLOGNA CENTER - an American Graduate Institution in international studies    GRUPA AUTORA    THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY - Academic Year 2001 - 2002        2002
168    ZAKON O SVOJINSKOJ TRANSFORMACIJI    GRUPA AUTORA    UJEDINJENI GRANSKI SINDIKATI - NEZAVISNOST    Priručnik o privatizaciji za sindikate i zaposlene    
169    GEOTAKT FORUM - rezime učinjenog    DANICA STEFANOVIĆ    GEOTAKT - regionalno povezivanje    Zbornik izlaganja    2001
170    NGO SUSTAINABILITY INDEX The 1999    GRUPA AUTORA    USAID        2000
171    SOROS OPEN NETWORK ROMANIA    GRUPA AUTORA    Open Society Foundation    Anual report    2000
172    ANUAL REPORT    GRUPA AUTORA    Civil Society Development Foundation    Anual report    1999
173    TRAG LJUDSKIH ZUBA    MIRJANA OJDANIĆ    PLAVI JAHAČ - Beograd    ŽENSKA PRAVA    2001
174    LOKALNA TELEVIZIJA u 60.000 reči i nekoliko slika    RASTISLAV DURMAN    RTV BAJINA BAŠTA    EDUKACIJA    2001
175    KAKO DA SE UNIŠTITE PREKO TELEVIZIJE    BRUS STODERMAN    PRIVREDNA PROPAGANDA    Tumač osnovnih pojmova o marketingu    
176    MEDIJSKI VODIČ - za nevladine organizacije    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    Osnove o medijima    1998
177    PRAVNA ZAŠTITA OD NASILJA    SLOBODANKA KONSTANTINOVIĆ - VILIĆ     ŽENSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA EDUKACIJU I KOMUNIKACIJU NIŠ    ŽENSKA PRAVA    1999
178    DNEVNIK JEDNOG POSLANIKA II (2001 - 2002)    TOMISLAV G.PANAJOTOVIĆ    NESSK Pirot    DEMOKRATIJA    2002
179    PRIRUČNIK ZA LJUDSKA PRAVA I ZASTUPANJE    LINDSAY JUDGE & MIRANDA KAZANTZIS    ICVA Belgrade     LJUDSKA PRAVA    2000
180    EKONOMSKA ANALIZA i osnovni pravci razvoja opštine Knjaževac    TIMOČKI KLUB    TIMOČKI KLUB     ANALIZA    2003
181    BUILDING A BETTER WORLD    CHF    CHF - International program report 2002    IZVEŠTAJ    2002
182    EVALUATION OF PREPARATION FOR PRIVATIZATION AND RESTRUCTURING    PROTEKTA    PROTEKTA - NIŠ    IZVEŠTAJ    2002
183    USTAVNA POVELJA državne zajednice Srbija i Crna Gora sa pratećim dokumentima i propisima    STEVAN LILIĆ    SAVREMENA ADMINISTRACIJA     USTAV    2003
184    SIROMAŠTVO iz ugla civilnog društva    MREŽA NVO "SRBIJA BEZ SIROMAŠTVA"    CRS    ISTRAŽIVANJE    2003
185    TRŽIŠNA DEMOKRATIJA    MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    2001
186    ČLANSTVO DRŽAVE U SAVETU EVROPE - uslovi, postupak prijema i nadzor nad izvršenjem obaveza    VLADIMIR ĐERIĆ    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    LJUDSKA PRAVA    2001
187    KAKO PREŽIVETI TRANZICIJU    GRUPA AUTORA    UGS "Nezavisnost"    ISTRAŽIVANJE    2002
188    ENTICITET I CIVILITET    BOŠKO KOVAČEVIĆ    OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA    DEMOKRATIJA    2002
189    DEMOKRATSKA KONTROLA VOJSKE I POLICIJE    MIROSLAV HADŽIĆ    CENTAR ZA CIVILNO-VOJNE ODNOSE    DEMOKRATIJA    2001
190    LEGAL FRAMING OF THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES AND THE SECURITY SECTOR    BILJANA VANKOVSKA    GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES    DEMOKRATIJA    2001
191    MALI REČNIK POJMOVA O PARLAMENTARIZMU    MARIJANA PAJVANČIĆ    GRAĐANSKE INICIJATIVE    DEMOKRATIJA    2001
192    PRIRODNI EFEKTI ANTIEROZIONIH TEHNIČKIH OBJEKATA U SLIVU REKE NIŠAVE    MILJAN VELOJIĆ    ZADUŽBINA ANDREJEVIĆ     EKOLOGIJA    2002
193    THE ROAD TOWARDS AN ENERGY-EFFICIENT FUTURE    GRUPA AUTORA    Report to the Ministeral Conference "Environment for Europe"    IZVEŠTAJ    2003
194    THE UNECE work for quality and safety NORMS and STANDARDS    ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE    UNITED NATIONS    NORME     2002
195    LINKING POVERTY REDUCTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - Policy Challenges and Opportunities    GRUPA AUTORA    DFID - EC - UNDP -The World Bank        2002
196    Sve o upravljanju-uspesno upravljanje dobrovoljnim(NVO)organizacijama I lokalnim grupama    SANDY ADIRONDACK    GRADJANSKE INICIJATIVE,BG     KORISNI SAVETI    
197    CAPASITY BUILDING FUND-capasity building programe-phase I    Federal Republic of Yugoslavia    Government of the Fderal republic of Yugoslavia - Government of the Republic of Serbia - United Nations development programme - Fund for an Open Society Yugoslavia    An international public-private partnership in support of institutional reforms    2001
198    FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA U EVROPI    MARINA ILIĆ I SAŠA MILETIĆ    GRAĐANSEKE INICIJATIVE - Beograd i ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA - Buchurest        
199    MOJA PRVA KNJIGA O ŽIVOTNOJ SREDINI, OTPADU I RECIKLAŽI    DRAGOLJUB TADIĆ I VID VUKASOVIĆ    Uprava za zaštitu životne okoline republike Srbije    EKOLOGIJA    2001
200    PRAVO NA ADEKVATNU ŽIVOTNU SREDINU    GORDANA PETKOVIĆ I ANĐELKA MIHAJLOV    REC - Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, Kancelarija u Jugoslaviji    EKOLOGIJA    2001
201    PRIRUČNIK O PRAKTIČNOM KRETANJU OTPADA    Pripremio: Pol Marković    RS Ministarstvo zdravlja i zaštite životne sredine - UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE    EKOLOGIJA    2001
202    VODIČ ZA PRIMENU LOKALNIH EKOLOŠKIH AKCIONIH PROGRAMA    DRAGOLJUB TADIĆ I VID VUKASOVIĆ    REC - Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu, Kancelarija u Jugoslaviji    EKOLOGIJA    2001
203    ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U MEĐUNARODNOM I UNUTRAŠNJEM PRAVU - izbor najznačajnijih i međunarodnih i unutrašnjih izvora prava    GRUPA AUTORA    RS Ministarstvo zdravlja i zaštite životne sredine - UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE    EKOLOGIJA    2001
204    PROSTORNI PLAN REPUBLIKE SRBIJE - radna verzija    SLOBODAN VUČIĆEVIĆ    INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE        1994
205    ŠUMA I ŽIVOTNA SREDINA    GRUPA AUTORA    J.P. "SRBIJA" ŠUME BEOGRAD - ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRDU    EKOLOGIJA    1999
206    CIVILNO DRUŠTVO I ODRŽIVI RAZVOJ - Razrada građanskih lokalnih planova za Srbiju    GRUPA AUTORA    EUROPEAN PERSPECTIVE - Hellenic humanitaria and development NGO    Lokalni razvojni planovi za Srbiju     
207    SVET PO MERI DECE    GRUPA AUTORA    UNICEF, Centar za prava deteta i Jugoslovenska komisija za saradnju sa UNICEF-om i za unapređenje položaja žena    PRAVA DECE    2002
208    EXEL    GRUPA AUTORA    Microsoft Office        
209    UPUTSTVO ZA UPOTREBU KORUPCIJE    GRUPA AUTORA    ARGUMENT - Freedom house and CRS (omogućili štampanje)    Kako smanjiti korupciju u Srbiji    2002
210    DOPRINOS MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA EKONOMSKOM RAZVOJU    SRBIJA ŠUME    FONDACIJA KONRAD ADENAUER - BEOGRAD        2002
211    DA SRBIJA DIŠE PUNIM PLUĆIMA    GRUPA AUTORA    SRBIJA ŠUME - BEOGRAD         2003
212    PARAGRAF    VLADIMIR ĐERIĆ    NIP - NOVI PRIVREDNIK - BEOGRAD    list za publikovanje potpunih - prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa    2003
213    MEMBERSHIP IN THE COUNCIL OF EUROPE    GRUPA AUTORA    BELGRADE CENTRE FOR HUMAN RIGHT    LJUDSKA PRAVA    2001
214    INSTRUMENTI SAVETA EVROPE    STAŠA ZAJOVIĆ    BELGRADE CENTRE FOR HUMAN RIGHT    LJUDSKA PRAVA    2000
215    ŽENE ZA MIR    LADA PROTIĆ I LEPA MLAĐENOVIĆ    ŽENE U CRNOM - BEOGRAD    ŽENSKA PRAVA    1999
216    ŽENE ZA ŽIVOT BEZ NASILJA - priručnik za volonterke SOS telefona    GRUPA AUTORA    SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja - Beograd    ŽENSKA PRAVA    1999
217    NE ŽIVJETI SA NASILJEM    GRUPA AUTORA    MEDICA ZENICA - INFOTEKA    NENASILNA KOMUNIKACIJA    1999
218    PRIRUČNIK - za pomagače i pomagačice koji rade sa žrtvama i preživjelima nasilja    GRUPA AUTORA    MEDICA ZENICA - INFOTEKA    NENASILNA KOMUNIKACIJA    1999
219    SVETSKA BANKA U EVROPI I CENTRALNOJ AZIJI    GRUPA AUTORA    THE WORLD BANK    Svet bez siromaštva    
220    ŽENE TO MOGU - za politiku jednakih mogućnosti žena i muškaraca    GRUPA AUTORA    BIBLIOTEKA TOD    ŽENSKA PRAVA    
221    ZDRAVSTVENO VASPITANJE - list za unapređenje teorije i prakse zdravstvenog vaspitanja    GRUPA    ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA "TIMOK" U ZAJEČARU    Služba ekonomskog i zdravstvenog vaspitanja    1995
222    U SLUŽBI IZGRADNJE HUMANE CIVILIZACIJE    ZORICA MRŠEVIĆ I MIRJANA WAGNER    INTERNACIONALNA LIGA HUMANISTA    IZVEŠTAJ    2001
223    PRAVNA VODIČICA ZA ZLOSTAVLJANU ŽENU    GRUPA AUTORA    AUTONOMNI ŽENSKI CENTAR    ŽENSKA PRAVA    2001
224    BELA KNJIGA MILOŠEVIĆEVE VLADAVINE    GRUPA AUTORA    G17 PLUS    STATISTIČKI PODACI    2000
225    EVROPA OD A do Š - Priručnik za evropsku integraciju    GRUPA AUTORA    Verner Vajdenfeld i Volfgang Vesels - KONRAD ADENAUER    Savezna centrala za političko obrazovanje - priručnik za evropsku integraciju    2003
226    PRIRUCNIK ZA UPRAVLJANJE NVO    MARILYN WYATT    GRADJANSKE INICIJATIVE,BG    PRIRUCNIK    2004
227    ZAJEČARSKE SORTE I HIBRIDI POLJOPRIVREDNOG BILJA    GORDANA ILIĆ-POPOV    Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA - Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja Zaječar    POLJOPRIVREDA    2002
228    SAVET EVROPE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE    BORIS KRIVOKAPIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    EKOLOGIJA    2002
229    EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA    DUŠAN VRANJANAC    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    SOCIJALNE POVELEJE    2002
230    EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA    ALEKSANDAR RESANOVIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    LJUDSKA PRAVA    2002
231    SAVET EVROPE I ZABRANA TORTURE    IVANA SIMOVIĆ - HIBER    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    LJUDSKA PRAVA    2002
232    SAVET EVROPE I KULTURNA PRAVA    NATAŠA MRVIĆ - PETROVIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    KULTURNA PRAVA    2002
233    POLITIKA PRIJEMA DRŽAVA U SAVET EVROPE    GORAN BAŠIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    INTEGRACIJA    2002
234    ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA U SRJ PREMA STANDARDIMA OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA SAVETA EVROPE    SILVIJA PANOVIĆ - ĐURIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    LJUDSKA PRAVA    2002
235    SARADNJA DRŽAVA U KRIVIČNO-PRAVNIM STVARIMA PREMA KONVENCIJAMA SAVETA EVROPE    VLADIMIR ĐERIĆ    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    LJUDSKA PRAVA    2002
236    SAVET EVROPE    VIDA ČOK    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    CILJ, ORGANI, ČLANSTVO...SAVETA EVROPE    2002
237    DRŽAVLJANSTVO U SAVREMENOJ EVROPI    ZORICA MRŠEVIĆ      CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    Državljanstvo u sistemu ljudskih prava    2002
238    STANDARDI I MEHANIZMI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U DEMOKRATSKIM ZEMLJAMA    MILAN BESARABIĆ    OSCE    LJUDSKA PRAVA    2002
239    ŽUBOR    GRUPA AUTORA            1996
240    RODNA RAVNOPRAVNOST    NADA IGNJATOVIĆ - SAVIĆ    OSCE I MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU    LJUDSKA PRAVA    
241    GRAĐANSKO VASPITANJE: SAZNANJE O SEBI I DRUGIMA    GRUPA AUTORA        TEORIJA I VEŽBE    2002
242    CENTRAL ADRIATIC DANUBIAN SOUTH-EASTERN EUROPEAN SPACE    DRAGOŠ IVANOVIĆ    COMMUNITY INITIATIVE INTERREG IIIB (2000-2006)    PROGRAMME    2000-2006
243    BOLEST VLADANJA    ZORICA MRŠEVIĆ    REPUBLIKA 2000    Vlast, opozicija i parlamentarizam u Srbiji na kraju XX veka    2000
244    TRGOVINA ŽENAMA    GRUPA AUTORA    ASOCIJACIJA ZA ŽENSKU INICIJATIVU    LJUDSKA PRAVA    2001
245    PREPORUKA PRINCIPA I SMERNICA O LJUDSKIM PRAVIMA I TRGOVINI LJUDIMA    GRUPA AUTORA    UJEDINJENE NACIJE - VISOKI KOMESARIJAT ZA LJUDSKA PRAVA     LJUDSKA PRAVA    2002
246    TEMIDA -  časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu - Br. 3 septembar 2002.    OSCE/ODIHR - Warshaw, Poland    Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji    LJUDSKA PRAVA    2002
247    TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS: implications for the OSCE    ALEX AIKEN    Organization for Security and Co-operation in Europe    LJUDSKA PRAVA    1999
248    LOKALNA UPRAVA ORIJENTISANA NA GRAĐANE    Grupa za promociju ženskih političkih prava    IRI - The International Republican Institute    Lokalna uprava    2002
249    KAKO SKROJITI POLITIKU JEDNAKIH MOGUĆNOSTI    STUDENSKA UNIJA SRBIJE    ŽENE NA DELU    Ženska politička prava    2003
250    HAVE YOUR SAY!MANUAL        COUNCIL OF EUROPE    Istrazivanje o ucescu mladih u lokalnom I regionalnom I reregionalnom zivotu    2005
251    KAKO ZAPOČETI SOPSTVENI BIZNIS - vodič za uspešno zapošljavanje    NOVOSADSKO UDRUŽENJE STUDENATA SA HENDIKEPOM    STUDENSKA UNIJA UNIVERZITETA U BEOGRADU    Dobro došli u preduzetništvo    2003
252    STVARANJE BAZE PODATAKA I PODRŠKA SREDNJOŠKOLCIMA SA HENDIKEPOM    MREŽA CENTARA LJUDSKIH PRAVA    Univerzitet u Novom Sadu i Fond za otvoreno društvo    OBRAZOVANJE JE PRAVO    2003
253    NASTUPAM DA ZASTUPAM-suzbijanje rasizma,ksenofobije I diskriminacije I promovisanje prava manjina medju mladima razlicite etnicke pripadnosti u Leskovcu,Vranju I Vranjskoj banji    GRUPA AUTORA        PROJEKAT"MLADI AKTIVISTI    2007
254    BIBLIOGRAFIJA RADOVA O MEDIJIMA    STJEPAN GREDELJ    ARGUMENT - EDICIJA "MEDIJI"    MEDIJI    1998
255    VELIKO SPREMANJE RADIJA    GRUPA AUTORA    ARGUMENT - EDICIJA "MEDIJI"    MEDIJI    1998
256    VODIČ KA KREATIVNOJ KOMUNIKACIJI    SONJA VUKOVIĆ    ARGUMENT - EDICIJA "MEDIJI"    MEDIJI    1997
257    VOPDIČ KROZ MEĐUSEKTORSKU SARADNJU    GRUPA AUTORA    UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ "SLAP OSIJEK"    TRANZICIJA    2003
258    COMPARATIVE SURVEY OF THE MEDIA LEGISLATION IN THE SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES    SRETEN ĐORĐEVIĆ I MILOŠ KATIĆ    SOUTH-EAST EUROPEAN NETWORK OF ASSOCIATIONS OF PRIVATE BROADCASTERS    MEDIJI    2003
259    VODIČ KROZ PRAKTIČNU PRIMENU ARHUSKE KONVENCIJE    GRUPA AUTORA    REC - Regionalni centar za životnu sredinu    OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE    2003
260    TAMPERE - Finland, culturally rich, naturally    COUNCIL OF EUROPE    Tampere City Tourist Office    TURIZAM    
261    THE HUMAN RIGHTS album    GRUPA AUTORA    COUNCIL OF EUROPE    LJUDSKA PRAVA    1992
262    CAMPULUNG MOLDOVENESC - Touristic Spots    GRUPA AUTORA    Association for Tourism Promotion    TURIZAM    
263    PRIRUČNIK ZA FORMIRANJE I ORGANIZOVANJE SINDIKATA U PREDUZEĆU - USTANOVI    Milijana Selaković    Komisija za organizovanje i pomoć u formiranju novih sindikata, komisija za članarinu i finansije, Centar za obrazovanje i istraživanja        1997
264    AUTIZAM I DIJETA    GRUPA AUTORA    IOCC    ZDRAVSTVO    2001
265    LEADING BRANCHES OF BULGARIAN ECONOMY    GRUPA AUTORA    BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY        2002
266    KAKO VODITI SVOJ BIZNIS - Kompletan vodič za uspešno poslovanje    GRUPA AUTORA    Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za rad i zapošljavanje    BIZNIS    
267    POLITICS OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT    GRUPA AUTORA    American University in Bulgaria - Centre for European Programmes    Konferencija    2003
268    STRATEGIJA ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA U SRBIJI    Nadežda Ćetković & Pavla Fridlova    VLADA REPUBLIKE SRBIJE    ISTRAŽIVANJE    2003
269    EPISTOLAC - proleće/leto 1999    Vladimir Paunović    Gender Studies Praha, proFem Praha, Owen Berlin    prepiska dve autorke za vreme bombardovanja Jugoslavije 1999    1999
270    VRELE ŠEZDESETE - KG Urbana hronika No 1. (1950-1970)    GRUPA AUTORA    NGO MILENNIUM    O Kragujevcu šezdesetih    2002
271    TEMIDA -  časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu - Br. 4 decembar 2002.    GRUPA AUTORA    Viktimološko društvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji    LJUDSKA PRAVA    2002
272    A WORLDS PLAYER-THE EUROPEAN UNION`S EXTERNAL RELATIONS    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    SPOLJNI ODNOSI EU    2004    
273    SERVING THE PEOPLE OF EUROPE-WHAT THE EUROPEAN COMMISSION DOES FOR YOU    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNNITIES    PRIRUCNIK    2005    
274    IN TOUCH WITH THE EU-Ask your questions-have your say    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNNITIES    PRIRUCNIK    2006    
275    COMBATING DISCRIMINATION IN EU    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNNITIES    PRIRUCNIK-Borba protiv diskriminacije    2005    
276    HOW THE EUROPEAN UNION WORKS    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNNITIES    PRIRUCNIK    2004    
277    FREEDOM,SECURITY AND JUSTICE FOR ALL-Justice and home affairs in the EU     GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNNITIES    PRIRUCNIK    2004    
278    Nations in Transit 2004 ALBANIA    Dr. Dragan Golubović i Žarko Paunović    FREEDOM HOUSE    TRANZICIJA    2004    
279    SARADNJA NEVLADINOG SEKTORA I VLADE    GRUPA AUTORA    CRNPS - ICNL - Građanske Inicijative - Vašington/Budimpešta    Osnovne pretpostavke saradnje nevladinih organizacija i vlade    2004    
280    YOUTH IN BiH - Are you part of the problem or part of the solution?    Zoran D. Luković    United Nations in Bosnia and Herzegovina    2003        
281    SEKTE - Priručnik za samoodbranu    DRAGOLJUB B. ĐORĐEVIĆ    DRAGANIĆ    Korisni saveti    2003    
282    ESEJ O SKINHEDIMA - momci iz našeg kraja    GRUPA AUTORA    JUNIR      Posvećeno prvoj generaciji studenata žurnalistike na Filozofskom fakultetu u K. Mitrovici    2003    
283    KRITIČKI POJMOVNIK CIVILNOG DRUŠTVA    MILICA MIMA RUŽIČIĆ    GRUPA 484    ljudska prava, javnost, društveni pokreti, modernizacija, prosvećenost, demokratija, civilno društvo    2003    
284    REČNIK INVALIDNOSTI    MAREK NOVICKI    CENTAR "ŽIVETI USPRAVNO"    Ka jednakosti u javnom govoru    2003    
285    MONITORING LJUDSKIH PRAVA    Odbor za građansku inicijativu - PREDRAG CVETIČANIN    GRAĐANSKE INICIJATIVE    LJUDSKA PRAVA    2004    
286    SKORO SVE ŠTO BI TREBALO DA ZNATE O NVO    GRUPA AUTORA    OGI    Priručnik za sadašnje i buduće članove nevladinih organizacija    2003    
287    KEY PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN UNION 2006    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNNITIES    PUBLIKACIJA-EUROPEAN COMMISSION    2006    
288    DVOPREĐNE ČARAPE TIMOKA    PETAR PETROVIĆ - SVETOZAR JOVANOVIĆ    ZAVIČAJNI MUZEJ KNJAŽEVAC    Izložba i katalog    1985    
289    KULTURNO BLAGO KNJAŽEVAČKOG KRAJA    GRUPA AUTORA    ARHEOLOŠKI INSTITUT U BEOGRADU/ZAVIČAJNI MUZEJ U KNJAŽEVCU - posebna izdanja    ARHEOLOGIJA    1997    
290    VOODIČ ZA DOBRO UPRAVLJANJE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE    GRUPA AUTORA    UNDP    Izazovi, Zakoni, Instrumenti, Institutcije    2003    
291    INFOREGIO - PANORAMA    GRUPA AUTORA    EUROPEAN UNION - Regional policy        2003    
292    A NEW PARTNERSHIP FOR COHESION - convergence competitiveness cooperation    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMISION    Third report on economic and social cohesion    2004    
293    RURALNI TURIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ BALKANA    Nenad Popović    PRIRODNO - MATEMATIČKI FAKULTET, EKONOMSKI FAKULTET    ZBORNIK RADOVA    2001    
294    LJUDSKA PRAVA - uputstvo za upoterbu    GRUPA AUTORA    ODBOR ZA GRAĐANSKU INICIJATIVU    Sve o ljudskim pravima    2004    
295    LJUDSKA PRAVA ZA ŽENE    GRUPA AUTORA    ODBOR ZA GRAĐANSKU INICIJATIVU    ŽENSKA PRAVA    2004    
296    KVALITET ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA U 2003. GODINI    Jovan Živković    REGIONALNI CENTAR ZA ŽIVONU SREDINU za centralnu i istočnu Evropu, DEFRA, Sekretatrijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda    EKOLOGIJA    2004    
297    OTVORENA PITANJA DEMOKRATIJE    GRUPA AUTORA    FILOZOFSKI FAKULTET - Sremska Mitrovica    DEMOKRATIJA    2003    
298    THE MANY FACES OF POVERTY - research on child poverty in Serbia    SLOBODANKA STANKOVIĆ - ILIĆ    UNICEF     ISTRAŽIVANJE    2004    
299    ČAJ ZA DEDA MRAZA    Milorad Berdović i Dragoš Ristić    "BRANKO MILJKOVIĆ" - KNJAŽEVAC        2003    
300    FINANSIJSKO, PORESKO, RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE NEVLADINIH ORGANIZACIJA    GRUPA AUTORA - Sterijino pozorje i Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara    INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE    EKONOMIKA TRANSFORMACIJE    2002    
301    DRAMSKI TEKST DANAS U BOSNI I HERCEGOVINI, HRVATSKOJ I SRBIJI I CRNOJ GORI    Jadranka Kaluđerović    Međunarodni simpozijum univerzitetskih predavača, teatrologa i pozorišnih kritičara - Universite Paris IV - Sorbone    KULTURA    2004    
302    ANTIKORUPCIJSKI STUBOVI - Crna Gora    Predrag Jovanović i Nemanja Nenadić    Transparency International, Institut za strateške studije i prognoze, Institut za uporedo pravo.    Borba protiv korupcije    2001    
303    NATIONAL INTEGRITI SISTEM - Serbia and FR Yugoslavia    Duško Radosavljević    Transparency International, European Movement Serbia    Borba protiv korupcije    2001    
304    ELITE I TRANSFORMACIJA    DRAGOSLAV ILIĆ    ILIDA ŠTAMPA    primeri    2001    
305    NEGOTIN I NEGOTISKA KRAJINA    MILORAD MILORADOV, PRVOSLAV MARJANOVIĆ & SLAVKO BOGDANOVIĆ    STUDIO FORMA NEGOTIN    Prezentacija Negotina         
306    METODOLOGIJA ZA IZRADU INTEGRALNOG KATASTRA ZAGAĐIVAČA ŽIVOTNE SREDINE    GRUPA AUTORA    AGORA BEOGRAD    ŽIVOTNA SREDINA    1995    
307    ZAPOSLI SEBE - postani preduzetnik    VELJKO KOPRIVICA    EDUKACIONI CENTAR    PRIRUČNIK    2004    
308    SVE JE BILO META - OPERACIJA DUBROVNIK    GRUPA AUTORA    MONITOR - PODGORICA        2004    
309    ŽENE, NASILJE I RAT    GRUPA AUTORA    INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA    PRIMERI    1995    
310    ŽENE KRAJINE RAT, EGZODUS I IZBEGLIŠTVO    PRISILA B. HEJNER    INSTITUT ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA    Primeri    1995    
311    NEIZRECIVE ISTINE - Suočavanje sa državnim terorom i zverstvima    GRUPA AUTORA    SAMIZDAT B92/EDICIJA SAMIZDAT    PRIČE    2003    
312    VODA - SMISAO TRAJANJA    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE - DRUŠTVO KONZERVATORA SRBIJE    DANI EVROPSKE BAŠTINE    2004    
313    FILANTROPIJA U SRBIJI I CRNOJ GORI    GRUPA AUTORA    BCIF    Izveštaj za predstavnike nevladinog sektora    2004    
314    MLADI ZA BUDUĆNOST    Zdenka Milivojević    TOPLIČKA INICIJATIVA    IZVEŠTAJ    2004    
315    CORUPTION - INSTRUCTION FOR USE    Dubravka Valić Nedeljković    Argument    o korupciji    2002    
316    RIKOŠET REČI     Zoran M. Marković    Argument    mediji    1997    
317    KORIST OD NEPRIJATELJA    GRUPA AUTORA    Argument    mediji    1997    
318    ANTIKORUPCIJSKI ZAKONI: ISKUSTVA SLOVENIJE I IZAZOVI SRBIJE    GRUPA AUTORA    FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO - SRBIJA     Slobodan pristup informacijama i sukob interesa    2004    
319    KAKO DO USPEŠNE SOCIJALNE POLITIKE?    Anton Zarkov i Plamen Trifonov    KORDINACIONI ODBOR ZA SOCIJALNU POLITIKU    Priručnik za strateško planiranje u oblasti socijalne politike    2004    
320    ZENE TO MOGU-KAKO SKROJITI POLITIKU JEDNAKIH MOGUCNOSTI    GRUPA AUTORA    "HORA"-grupa za emancipaciju zena Valjevo    ZENSKA PRAVA        
321    POTENCIAL FOR CROSS-BORDER ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE NIŠ-SKOPLJE-SOFIA TRIANGLE    Vesna Nikolić-Ristanović & Nataša Hanak    EASTWEST INSTITUTE        2003    
322    OD SEĆANJA NA PROŠLOST KA POZITIVNOJ BUDUĆNOSTI    VESNA NIKOLIC-RISTANOVIC,NATASA HANAK    VIKTIMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE      Kakav model istine i poverenja/pomirenja je potreban srbiji? - ideje i predlozi građana    2004    
323    POPULACIONA EDUKACIJA - Priručnik za patronažne sestre    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO ZA SOCIJALNA PITANJA - Republički centar za planiranje porodice    KORISNI SAVETI    2004    
324    BIZNIS VODIČ SA KATALOGOM BIZNIS IDEJA    Biljana Bogićević & Gorana Kostić & Boško Mijatović    EVROPSKA UNIJA realizuje Evropska Agencija za Rekonstrukciju    KORISNI SAVETI - Nekoliko koraka do uspešnog biznisa    2004    
325    SIROMAŠTVO U SRBIJI I REFORMA DRŽAVNE POMOĆI SIROMAŠNIMA    Boris Begović; Mirjana Basović; Slobodan Vuković; Boško Mijatović; Robert Sepi    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    O SIROMAŠTVU    2002    
326    KORUPCIJA NA CARINI    Boris Begović; Rajko Bukvić; Boško Živković; Boško Mijatović; Dragor Hiber    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    KORUPCIJA    2002    
327    UNAPREĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA    Boris Begović; Bojan Borojević; Zoran Grubišić; Branislav Krstić; Dragan Mandić; Bojan Tošić    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    KORPORATIVNO UPRAVLJANJE    2003    
328    SAOBRAĆAJNE EKONOMSKE POLITIKE    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    SAOBRAĆAJNA EKONOMSKA POLITIKA    2004    
329    NOVI ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU    Zoran Vacić; Gorana Krstić; Boško Mijatović; Božo Stojanović    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    ZAKON    2004    
330    PRILOZI ZA JAVNU RASPRAVU O INSTITUCIONALNIM REFORMAMA U SRBIJI    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    REFORME    2002    
331    KORUPCIJA U PARVOSUĐU    Zoran Vacić; Boško Mijatović; Aleksandar Simić; Zorica Radović    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    KORUPCIJA    2004    
332    REGIONALIZACIJA SRBIJE    Branislav Krstić & Ljiljana Stepanović    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    REFORME    2003    
333    AVIO-SAOBRAĆAJ U TURBULENCIJAMA    Boris Begović; Milica Bisić; Gordana Ilić - Popov; Boško Mijatović; Dejan Popović    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    Neki elementi za formiranje vazduhoplovne politike    2004    
334    REFORM OF TAXATION SYSTEM (2)    Boris Begović; Gordana Ilić - Popov; Boško Mijatović; Dejan Popović    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    REFORME    2004    
335    REFORM OF TAXATION SYSTEM (1)    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    REFORME    2003    
336    GRAĐANI I ANTIMONOPOLSKA POLITIKA U EVROPI    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    CIVILNO DRUŠTVO    2003    
337    PRINCIPI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA    GRUPA AUTORA    ORGANIZACIJA ZA EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ & OEBS    CIVILNO DRUŠTVO    2004    
338    POLICE REFORM IN SERBIA - towards the creation of modern and accountable police service    GRUPA AUTORA    Law Enforcement Department OSCE Mission to Serbia and Montenegro     REFORMA POLICIJE    2004    
339    FREEDOM OF THE PRESS 2004 - a global survey of media indenpendence    GRUPA AUTORA    FREEDOM HOUSE    MEDIJI    2004    
340    FREEDOM IN THE WORLD 2004 - the annual survey of political rights and civil liberties    GRUPA AUTORA    FREEDOM HOUSE    POLITIČKA PRAVA    2004    
341     NATIONS IN TRANSIT 2004 - democratization in east central Europe and Eurasia    GRUPA AUTORA    FREEDOM HOUSE    DEMOKRATIJA    2004    
342    ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE    GRUPA AUTORA    EKO DiMeC & OSCE    ŽIVOTNA SREDINA    2004    
343    Kao PREDSEDNIK VLADE ja bih...    Alina Mundjiu,Pipidi,Ivan Krastev    OEBS    Takmičenje za najbolji esej u organizaciji Misije OEBS i Ministarstva za obrazovanje Republike Srbije    2004    
344    NACIONALIZAM POSLE KOMUNIZMA    Grupa autora      Beogradski fond za politicku nezavisnost UNDP    Naucene lekcije    2004    
345    ZAMKA NEFLEKSIBILNOSTI , Frustrirana drustva, slabe drzave i demokratija    GRUPA AUTORA    Beogradski fond za politicku nezavisnost      Program za razvoj Ujedinjenih nacija    2004    
346    U POTRAZI ZA ODGOVORNOM VLADOM,izgradnja drzave I ekonomski rast na Balkanu    GRUPA AUTORA    Beogradski fond za politicku nezavisnost    BFPE & UNDP    2004    
347    PRIRUCNIK ZA IZRADU EKOLOSKIH AKCIONIH PLANOVA    GRUPA AUTORA    REGIONALNI CENTAR ZA ZIVOTNU SREDINU za centralnu I istocnu Evropu,kancelarija u Srbiji I Crnoj Gori    EKOLOGIJA    2004    
348    EVROPSKI PRAVNI OKVIR ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE    JELENA SURCULIJA    CENTAR ZA RAZVOJ INTERNETA    Osnov za izgradnju informacionog drustva u Srbiji    2004    
349    DEVELOPING AND IMPLEMENTING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGIES AND ACTION PLANS    GRUPA AUTORA    Bertelsman Foundation and World Bank    PRIMER     2002    
350    NON-FINANCIAL ASSISTANCE SMEs in SERBIA    GRUPA AUTORA    European Agency for Reconstruction-Ministry of Economy    SME    2004    
351    HOW TO ESTABLISH A BUSINESS INPROVEMENT DISTRICT (BID) IN YOUR COMMUNITY    GRUPA AUTORA    Program za reformu lokalne samouprave:USAID $ DAI    KORISNI SAVETI    2004    
352    HOW TO ESTABLISH A CITIZEN ASSISTANCE CENTER IN YOUR COMMUNITY    GRUPA AUTORA    Program za reformu lokalne samouprave:USAID $ DAI    KORISNI SAVETI    2004    
353    HOW TO IMPRUVE COMMUNICATIONS WITH YOUR COMMUNITY    GRUPA AUTORA    Program za reformu lokalne samouprave:USAID $ DAI    KORISNI SAVETI    2004    
354    STATISTICAL MONITORING AND RESEARC OF THE SME SECTOR IN SERBIA    GRUPA AUTORA    LOUIS BERGER S.A - Non-financial support for SMS´S in Serbia     KORISNI SAVETI      2004    
355    A SHARED VISION FOR COUNTY/CITY DEVELOPMENT BOARDS:Guidelnes on the CDB Strategies for Economik,Social and Cultural Development     GRUPA AUTORA     Department of the Enviroment and local Government    KORISNI SAVETI    2004    
356    KURIKULUM PROGRAMA OBUKE LOKALNIH SKUPSTINSKIH ODBORNIKA    PALGO CENTAR - BEOGRAD    OEBS, CIDA, VLADE VELIKE BRITANIJE I NEMACKE    KORISNI SAVETI    2004    
357    HELPING BUSINESS GROW-A GOOD PRACTICE GUIDE FOR BUSINESS SUPPORT ORGANISATIONS     ERKKI LAIKANEN    EUROPEAN COMMISSION    BIZNIS    2002    
358    HELP BUSINESS START UP     ERKKI LAIKANEN    EUROPEAN COMISSION    BIZNIS    2002    
359    HELPING BUSINESS OVERCOME FINANCIAL DIFFICULTIES     GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMISION    FINANSIJE    2002    
360    IMPLEMENTATION REPORT ON THE ACTION PLAN TO PROMOTE ENTREPRENEURSHIP AND COMPETITIVENESS    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMISION    REPORT    2001    
361    HELPING THE TRANSFER OF BUSINESS-A "GOOD PRACTICE GUIDE"OF MESASURES FOR SUPPORTING THE TRANSFER OF BUSINESS TO NEW OWNERSHIP    ERKKI LAIKANEN    EUROPEAN COMMISION    BIZNIS    2003    
362    IZVESTAJ O SOCIJALNIM I EKONOMSKIM POSLEDICAMA ILEGALNE TRGOVINE DROGAMA U SRBIJI I CRNOJ GORI    GRUPA AUTORA            2004    
363    CLANTVO DRZAVE U SAVETU EVROPE    VLADIMIR DJERIC    BEOGRADSKI CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA    USLOVI,POSTUPAK PRIJEMA I NADZOR NAD IZVRSENJEM OBAVEZA    2001    
364    SPRECAVANJE SUKOBA PRI VRSENJU JAVNIH FUNKCIJA     GRUPA AUTORA    VLADA REPUBLIKE SRBIJE-Ministarstvo za drzavnu upravu I lokalnu samoupravu        BORBA PROTIV KORUPCIJE    2004
365    TELMIDA-RATNI ZLOCINI I KOOEKTIVNO OSECANJE    GRUPA AUTORA    VIKTIMOLOSKO DRUSTVO SRBIJE,"PROMATEJ BEOGRAD    CASOPIS    2004    
366    BANSKA BYSTRICA    TATIANA GROFOVA    K.G.T.PRESS    BB TROUGH EYES OF LOVE    2003    
377    TOPONIMI I NAZIVI ULICA ZAJECARA    STEVAN VELJKOVIC    NARODNI MUZEJ ZAJECAR    VODIC    2005    
368    25 PROGRAMA EVROPSKE UNIJE    JASMINKA KRONJA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI,VLADA REPUBLIKE SRBIJE    PROGRAMI EU    2005    
369    EVROPSKI PROGRAMI ZA BUGARSKU JEDNIM POGLEDOM    DR OLGA BORISOVA,MARIJA BANKOVA    AMERICKI UNIVERZITET-BUGARSKA    PROGRAMI EU    2004    
370    IMPLEMENTATION OF REGULATORY IMACT ASSESSMENT.BEST PRACTISE IN EUROPE    DR OLGA BORRISOVA    American University in Bulgaria - Centre for European Programmes        2004    
371        MARIA BANKOVA    AMERICKI UNIVERZITET U BUGARSKOJ    ZAKONODAVSTVO    2004    
372    SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES IN BULGARIA 2002-2003        AGENCY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPISES    PREDUZETNISTVO    2004    
373    UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM U SRBIJI    DANIJEL DOBROVOLJEC        PRAKTICNE SMERNICE ZA KARDS PROGRAM EU ZA POMOC DRZAVAMA    2004    
374    EVROPSKI PRGRAMI ZA OPSTINE U SRBIJI-EPOS    GRUPA AUTORA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI    PROGRAMI EU    2005    
375    EVROPSKI PROGRAMI ZA LOKALNE ZAJEDNICE    DUSAN VASILJEVIC JASMINKA KRONJA    EVROPSKI POKRET    PROGRAMI EU    2004    
376    MOJ GRAD U EVROPI    GRUPA AUTORA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI    STA TREBA DA ZNAMO O EVROPSKOJ UNIJI    2005    
377    ANNUAL REPORT 2004        FOUNDATION FOR LOCAL GOVERNMENT REFORM     DIALOGUE,TRAINING,INFORMATION,ASSISTANCE,TWININNG;SUSTAINABILITY    2004    
378    LOOKING BEYOND TOMORROW    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    SCIENTIFIC RESEARCH IN THE EU    2004    
379    FROM FARM TO FORK    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    SAFE FOOD FOR EUROPE´S CONSUMERS    2004    
380    VRELE SEZDESETE    VLADIMIR PAUNOVIC    NGO MILENNIUM    KG URBANA HRONIKA NO1(1950-1970)    2002    
381    DECA I OPASNOSTI OKO NJIH    ROZALIJA ILIĆ    ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR KRAGUJEVAC    BORBA PROTIV TRGOVINE DECOM    2003    
382    GEOTAKT -REGIONALNO POVEZIVANJE    GRUPA AUTORA    DOBROTVORNO DRUSTVO"PANONIJA"-OTVORENI KLUB    REGIONALNO POVRZIVANJE    2001    
383    EVROPA OD A do Š - Priručnik za evropsku integraciju    VARNER VAJDENFELD,VOLFANG VESELS    FONDACIJA KONRAD ADENAUER - BEOGRAD    PRIRUCNIK    2005    
384    ANALIZA SISTEMA SOCIJALNE POLITIKE U SRBIJI    GRUPA AUTORA    BIRK SINCLAIR&ASSOCIATES LTD.    PROJEKAT:REFORMA SOCIJALNE POLITIKE-IZGRADNJA I JACANJE DRZAVE I CIVILNOG DRUSTVA U CILJU SMANJENJA SOCIJALNE NESIGURNOSTI U SRBIJI    2003
385    STRATEGIJA REFORME SISTEMA SOCIJALNE ZASTITE    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO RADA,ZAPOSLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE    SISTEM SOCIJALNE ZASTITE-REFORMA    2005
386    KAKO DO USPESNE SOCIJALNE POLITIKE    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO RADA,ZAPOSLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE    PRIRUCNIK ZA STRATESKO PLANIRANJE    2004
387    SRPSKI EKONOMSKI DIJAGRAM 1    GRUPA AUTORA    REPUBLICKI ZAVOD ZA RAZVOJ    EKONOMIJA    2003
388    SRPSKI EKONOMSKI DIJAGRAM 2    GRUPA AUTORA    REPUBLICKI ZAVOD ZA RAZVOJ    EKONOMIJA    2002
389    CHALLENGING THE CURENT DEVELOPMENT PEREDIGM ECONOMIK GROWTH AND GOOD GOVERNANCE IN SOUTH-EAST EUROPE    GRUPA AUTORA    BELGRADE FUND FOR POLITICAL EXCELLENCE    CONFERENCE PROCEEDINGS    2005
390    SERBIA-FIVE YEARS AFTER            INTERNATIONAL CONFERENCE    2005
391    ANNUAL REPORT 2004    GRUPA AUTORA    BELGRADE FUND FOR POLITICAL EXCELLENCE    GODISNJI IZVESTAJ    2004
392    POLITICS OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT-BEST PRACTICES AND LESSON-DRAWING IN EUROPE     GRUPA AUTORA    American University in Bulgaria - Centre for European Programmes    INTERNATIONAL CONFERENCE    2003
393    OECD-KEY PUBLICATIONS CATALOGUE    GRUPA AUTORA    OECD    CATALOGUE    2005
394    HIGH TEHNOLOGY FINLAND    GRUPA AUTORA    THE FINNISH ACADEMIES OF TEHNOLOGY    TEHNOLOGY    2003
395    GMF-STRENGHTENING TRANSATLANTIC COOPERATION    GRUPA AUTORA        TRANSATLANTIC COOPERATION    2001
396    INVESTIRANJE U RAZVOJ NOVIH TURISTICKIH DESTINACIJA    GEORGI GENOV    CENort I DJURO SALAJ AD    TURIZAM    2004
397    KORUPCIJA U SRBIJI PET GODINA KASNIJE    BORIS BEGOVIC,MIRJANA VASOVIC,SLOBODAN VUKOVIC,JOVAN JOVANOVIC,BOSKO MIJATOVIC,MARKO PAUNOVIC    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    KORUPCIJA    2007
398    EKONOMSKA ANALIZA KORUPCIJE    BORIS BEGOVIC    CDLC    KORUPCIJA    2007
399    DIJAGNOZA STANJA    GRUPA AUTORA    AGENCIJA ZA UNAPREDJENJE DRZAVNE UPRAVE    STUDIJA    2002
400    PRAVNI VODIC ZA ZENE DECA,PORODICA-ZASTITA OD NASILJA    LADA PROTIC    SOS TELEFON ZA ZENE I DECU ZRTVE NASILJA,BG    BORBA PROTIV NASILJA NAD ZENAMA I DECOM    2006
401    PRIRUCNIK ZA PARTNERSTVA    ROS TENISON    IBLF,GAIN    PUBLIKACIJA    2003
402    SMART KOLEKTIV-ODGOVORNOST PARTNERSTVA KOMUNIKACIJE    GRUPA AUTORA    SMART KOLEKTIV    KOMUNIKACIJE    
403    NVO BIZNIS PARTNERSTVA    GRUPA AUTORA    SMART KOLEKTIV    BIZNIS    2005
404    BIZNIS$NVO-ODNOS POSLOVNOG I NEPROFITNOG SEKTORA    GRUPA AUTORA    SMART KOLEKTIV    BIZNIS    2005
405    EUROPE´S WORLD-the only Europe-wide policy journal    GRUPA AUTORA    EUROPE´S WORLD at bibliotheque Solvay    POLICY JOURNAL    2006
406    TROUBLED WATERS    D.DAVID,C.CUADRA$R.MIEL    EUROPEAN PARLIAMENT    STRIP    2002
407    LET´S EXPLORE EUROPE!    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    PUBLIKACIJA    2005
408    THE BUSINESS CASE FOR DIVERSITY GOOD PRACTICES IN THE WORKPLACE    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    PUBLIKACIJA    2005
409    ANNUAL REPORT 2005,SOCIAL PLATFORM    GRUPA AUTORA        PUBLIKACIJA    2006
410    EQUALITY AND NON DISCRIMINATION  ANNUAL REPORT 2006    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    PUBLIKACIJA    2006
411    PUTTING EQUALITY INTO PRACTICE  COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT DISCRIMINATION    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMUNITIES    PUBLIKACIJA    2006
412    THE EESC:A BRIDGE BETWEEN EUROPE AND ORGANISED CIVIL SOCIETY    GRUPA AUTORA    EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE    BROSURA    2007
413    DISCRIMINATION IN THE EUROPEAN UNION-SUMMARY    GRUPA AUTORA    EUROPEAN COMMISION    SPECIAL EUROBAROMETER    2007
414    ISTRAZIVANJE o problemima I potrebama mladih na podrucju Leskovca,Vranja I Vranjske Banje    GRUPA AUTORA    RESOURCE CENTRE LESKOVAC    ISTRAZIVANJE    2006
415    OKVIR ZAKONA O VOLONTERIZMU    GRUPA AUTORA    FUND FOR SUPPORT CIVIL SOCIETY IN SERBIA    OKVIR ZAKONA    2007
416    GAJENJE I ZNACAJ GLJIVA    MIRJANA DAVIDOVIC,MR DUSANKA BUGARSKI,PROF.DR PETAR S.MAKSIMOVIC,MR ZLATA KLOKOCAR SMIT    NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR    POLJOPRIVREDA    2006
417    PRIRUCNIK ZA POLAZNIKE POSLOVNE SKOLE NSHC    GRUPA AUTORA    NOVOSADSKI HUMANITARNI CENTAR    PRIRUCNIK    2004
418    PRIPREME ZA EVROPSKU INTEGRACIJU    GRUPA AUTORA    EVROPSKI POKRET U SRBIJI    POLITIKA    2000
419    A GUIDE TO EUROPEAN UNION ASSOCIATIONS FOR NGO´S    INNA PETRENKO    EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE    NVO    2007
420    A GUIDE TO EUROPEAN UNION FUNDING FOR NGO´S    MARIKA HARJULA    EUROPEAN CITIZEN ACTION SERVICE    NVO    2007
421    WORKING TOGETHER    GRUPA AUTORA    REGIONALNI BIZNIS CENTAR ZA REGIONALNI RAZVITAK  TIMOCKI KLUB    ANALIZA STANJA-PREKOGRANICNA SARADNJA    2003
422    DANUBE EUROREGIONAL CIVIL FORUM    GRUPA AUTORA    AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT AND BUSINESS CENTRE,BULGARIA  AGENCY FOR REGIONAL DEVELOPMENT SOUTHWEST OLTENIA,ROMANIA    CIVIL FORUM    2003
423    KOJIM PUTEM?    SVEIN ERIKSEN    VLADA REPUBLIKE SRBIJE AGENCIJA ZA UNAPREĐENJE DRŽAVNE UPRAVE    STRUKTURA MINISTARSTARSTAVA U HOLANDIJI,VELIKOJ BRITANIJI,SVEDSKOJ FINSKOJ I DANSKOJ    2002
424    POSLOVNE PERSPEKTIVE O DRUSTVENOJ ODGOVORNOSTI PREDUZECA    GRUPA AUTORA    SMART KOLEKTIV    STAVOVI I PRAKSE U SRBIJI I CRNOJ GORI    2007
425    POKRENIMO ZAJEDNICE! GRADJENJE PARTNERSTAVA I PRIKUPLJANJE SREDSTAVA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA    VLADIMIR RADOJCIC IVANA RADOJCIC    BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE    PRIRUCNIK SA PRIMERIMA DOBRE PRAKSE    2006
426    UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM     GRUPA AUTORA    OPSTINA KNJAZEVAC    PRIRUCNIK    2006
427    YELLOW KILLERS  The impact of cluster munitions in Serbia and Montenegro    GRUPA AUTORA    NORWEGIAN PEOPLE´S AID    POSLEDICE UPOTREBE KASETNE MUNICIJE U SRBIJI I CRNOJ GORI    2007
428    NACCIONALNA KONFERENCIJA O INTEGRACIJI IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA-ZAKLJUCCI I PREPORUKE    GRUPA AUTORA    UNHCR    ZAKLJUCCI I PREPORUKE    2002
429    BORBA PROTIV RASIZMA,KSENOFOBIJE,DISKRIMINACIJE PREMA ETNICKIM MANJINAMA I UGROZENIM LJUDIMA    GRUPA AUTORA    FORUM ZA ETNICKE ODNOSE    PROJEKAT-REGIONALNI IZVESTAJ ZA CENTRALNU SRBIJU    2006
430    STRATESKI PLAN "ZAPADNA STARA PLANINA MESTO SARADNJE"    GRUPA AUTORA    TIMOČKI KLUB     PROJEKAT BALKANSKA CIVILNA KOALICIJA    2006
431    CIVILNO DRUSTVO SRBIJE potisnuto tokom 1999-ih-u potrazi za legitimitetom,prepoznatljivom ulogom I priznatim uticajem tokom 2000-tih    ZDENKA MILIVOJEVIC    ARGUMENT u saradnji sa CENTROM ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    CIVIUS-IZVESTAJ ZA SRBIJU    2006
432    LJUDSKA PRAVA-UPUTSTVO ZA UPOTREBU    GRUPA AUTORA    ODBOR ZA GRAĐANSKU INICIJATIVU    LJUDSKA PRAVA    2004
433    LJUDSKA PRAVA ZA ŽENE    GRUPA AUTORA    ODBOR ZA GRAĐANSKU INICIJATIVU    LJUDSKA PRAVA    2004
434    VODIC KROZ MEDJUSEKTORSKU SURADNJU    SONJA VUKOVIĆ    SLAP-OSIJEK    MEDJUSEKTORSKA SARADNJA    2004
435    KAKO OSNOVATI I REGISTROVATI NEVLADINU ORGANIZACIJU     ZIVKA VASILEVSKA,NEVENA VUCKOVIC-SAHOVIC,ZARKO PAUNOVIC,BRANKA PETROVIC    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    NVO    1999
436    THE RIGHT TO CHOOSE internally displaced persons in the federal republic of Yugoslavia    GRUPA AUTORA     ICVA Belgrade     LJUDSKA PRAVA    2002
437    PRAVO NA IZBOR interno raseljena lica u Jugoslaviji    GRUPA AUTORA    ICVA Belgrade     LJUDSKA PRAVA    2002
438    OD EMBARGA KA INTEGRACIJI    GRUPA AUTORA    EDUKACIONI CENTAR    TRGOVINA    
439    PRAVNI POLOZAJ IZBEGLICA I PROCES INTEGRACIJE    GRUPA AUTORA    FOND DEMOKRATSKI CENTAR    ZBORNIK    1997
440    ZBIRKA ZADATAKA ZA REFORMISTE VISOKOG OBRAZOVANJA    STUDENSKA UNIJA SRBIJE    Ambasada republike Finske,Fond za otvoreno drustvo,Nemacka rektorska konferencija…    Ne idi kroz fakultet zatvorenih ociju    2003
441    2006 ANNUAL REPORT  CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION    GRUPA AUTORA    Charles Stewart Mott Foundation    GODISNJI IZVESTAJ    2006
442    PRICA O ZAVODU,PRICE IZ ZAVODA 1945-1985    DESIMIR MILENOVIC    ZAVOD ZA VASPITANJE MLADEZI KNJAZEVAC    O zavodu,iz zavoda     1985
443    PRIRUCNIK ZA RAD SA VOLONTERIMA    GRUPA AUTORA    UDRUZENJE GRADJANJA"UKRSTANJE",FUTURA PUBLIKACIJE NOVI SAD    PRIRUCNIK    2007
444    ODGOVORNI I ODRZIVI RAZVOJ TURIZMA:Odrzivi razvoj turizma I nevladine oorganizacije:Medjunarodna godina ekoturizma 2002. Svetski samit o odrzivom razvoju 2002.    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA ODGOVORNI I ODRZIVI RAZVOJ TURIZMA    TURIZAM    2002
445    VOLONTERI DRAGOCENI SARADNICI    MALGORZATA OSMAN,PAVEL DZORDAN    CENTAR ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA    VOLONTERSTVO    
446    SVAKODNEVNI ZIVOT I KULTURA MOG KRAJA-IZLOZBA FOTOGRAFIJA    GRUPA AUTORA    EVROPSKA INICIJATIVA ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA    KATALOG FOTOGRAFIJA    2005
447                    
448                    
449                    
450    GEOTAKT II-REGIONALNO POVEZIVANJE    DANICA STEFANOVIĆ    GEOTAKT FORUM    ZBORNIK IZLAGANJA    
451    ODJEK DUSE I SRCA    DRAGAN M.LUKIC    CIP,NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE    ZBIRKA PESAMA    1999
452    MASTOPLOV-ZBIRKA ISKAZA ZA DJECU I MLADE    GRUPA AUTORA    DRAMSKI STUDIO "TIRENA",ZAGREB    ZBIRKA    2002
453    IDI TRAGOM ZVEZDA    DRAGAN M.LUKIC    CIP,NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE    ZBIRKA PESAMA    2001
454    PRETAKANJE USPOMENA    DRAGAN M.LUKIC    CIP,NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE    ZBIRKA PESAMA    2003
455    ZBIRKA MEĐUNARODNIH DOKUMENATA O LJUDSKIM PRAVIMA  II    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA,BG    KRIVICNI POSTUPAK I IZVRSENJE KAZNI    1996
456                    
457    PARTNERSTVO ZA BIZNIS    VESNA JELICIC    AGENCIJA ZA UNAPREDJENJE DRZAVNE UPRAVE    BIZNIS    2004
458                    
459    NVO-MOC PREGOVARANJA NA LOKALNOM NIVOU U JUGOISTOCNOJ EVROPI    ZDENKA MILIVOJEVIC,DINO DJIPA,KLIME BABUNSKI    ARGUMENT,BG    NVO    2005
460    NEPROFITNE ORGANIZACIJE-NOVI SOCIJALNI PARTNERI    MARIJA KOLIN    ARGUMENT,BG    NVO    2005
461    SMANJENJE SIROMASTVA U SRBIJI-ULOGA CIVILNOG DRUSTVA    GRUPA AUTORA    UNDP SRBIJA I CRNA GORA    SMANJENJA SIROMASTVA    2005
462    HRABRO NE KORUPCIJI    GRUPA AUTORA    REGIONALNI CENTAR GRAĐANSKE AKCIJE "LINGVA"    ANTIKORUPCIJA"PROGRAM OHRABRENJA    2003
463    AT HIS AGE…    GRUPA AUTORA    NSHC    ISTRAŽIVANJE    2005
464    PITANJE SRBIJE     DZUDI BAT    BEOGRADSKI FOND ZA POLITICKU IZUZETNOST        2005
465    STA TREBA ZNATI O EU?    DUSAN VASILJEVIC JASMINKA KRONJA    TIMOČKI KLUB     EU    2006
466    BUKVAR DEMOKRATIJE    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA RAZVOJ SRBIJE    DEMOKRATIJA    2002
467    VOLONTERI-IZVOR HUMANIZMA,TOLERANCIJE I DRUSTVENOG BOGATSTVA    GRUPA AUTORA    INICIATIVA IZVOR    VOLONTERSTVO    2005
468    STARIMO S LJUBAVLJU    MIRJANA SOKOLOVIC    CSR NOVA PAZOVA    PRIRUCNIK ZA DOBRE SUSEDE    2006
469    LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCIES    GRUPA AUTORA    GRUPA IZDAVACA    EKONOMIJA    2000
470    SRBIJA SNAGA RAZLICITOSTI    GRUPA AUTORA    UNDP SRBIJA I CRNA GORA    IZVESTJ O HUMANOM RAZVOJU    2005
471    MLADI U AKCIJI    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA RAZVOJ SRBIJE    AKCIONI PLANOVI ZA RESAVANJE PROBLEMA U ZAJEDNICAMA    2006
472    VODIC KROZ PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U RS    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO RADA,ZAPOSLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE    PRAVA    2004
473    INDJIJA-SARBIA´S PREMIUM INVESTMENT DESTINATION                
474                    
475    MENJANJE KAPACITETA I REZULTATA-ORUDJA I TEKSTOVI ZA NVO MENADZERE    GRUPA AUTORA    DANKO COSIC    DEO PROGRAMA"SA TRECEG MESTA DO TRECEG SEKTORA"    2005
476    PROJEKTOM DO PROMENA-VODIC ZA LOKALNE INICIJATIVE    GRUPA AUTORA    PROGRAM UN ZA RAZVOJ,SRBIJA    VODIC    2005
477    ISTORIJSKA PROSLOST GURGUSOVACKE NAHIJE OD KRAJA 18.VEKA DO SVRSETKA MILOSEVE VLADE    VLADIMIR STOJANCEVIC    ISTORIJSKI ARHIV "TIMOCKA KRAJINA",ZAJECAR    ISTORIJA    2006
478    KORUPCIJA I VLAST-UZROCI,POSLEDICE I REFORMA    SJUZAN ROUZ-EJKERMAN    JP SLUZBENI GLASNIK    KORUPCIJA    2007
479    ZBIRKA DOKUMENATA OD ZNACAJA ZA PRAVNI POLOZAJ SRPSKE DIJASPORE    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO ZA DIJASPORU RS,INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO,CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    ZBIRKA DOKUMENATA OD ZNACAJA ZA PRAVNI POLOZAJ SRPSKE DIJASPORE    2005
480    REFORMA POLICIJE U SRBIJI-KA STVARANJU SAVREMENE I ODGOVORNE POLICIJSKE SLUZBE    DR.MARK DAUNS    ODELJENJE ZA SPROVODJENJE ZAKONA,MISIJA OEBS U SCG    REFORMA POLICIJE    2004
481    STRATEGIJA REFORME DRZAVNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI    GRUPA AUTORA    MINISTARSTVO ZA DRZAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU    REFORMA DRZAVNE UPRAVE    2005
482    THE BALKANS IN EUROPE´S FUTURE    GRUPA AUTORA    INTERNATIONAL COMMISSION ON THE BALKANS    EVROPSKA BUDUCNOST BALKANSKIH ZEMALJA    2005
483    ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM    GRUPA AUTORA    ORGANIZACIJA ZAEVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU    RECNIK    2004
484    LOCAL PARTERSHIP FOR BETTER GOVERNANCE    GRUPA AUTORA    OECD    TERRITORIAL ECONOMY    2001
485    DUVAN I SRPSKA DRZAVA U 19.VEKU    BOSKO MIJATOVIC    CENTAR ZA LIBERALNO - DEMOKRATSKE STUDIJE    ISTORIJA    2006
486    VODIC ZA PRIPREMU PROJEKATA PREMA PROCEDURAMA EVROPSKE KOMISIJE    GRUPA AUTORA    EVROPSKE AGENCIJE ZA REKONSTRUKCIJU    PROGRAM EXCHANGE,STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPSTINA    2005
487    FOND ZA OTVORENO DRUSTVO/SOROS FOND JUGOSLAVIJA-JUNI 1991-JUNI 2001    GRUPA AUTORA    FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO     DESET GODINA FONDA ZA OTVORENO DRUSTVO-PREGLED PROGRAMA    2001
488    LJUDSKA PRAVA PRED SUDOVIMA U SRBIJI    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU,FOND ZA OTVORENO DRUSTVO SRBIJA    IZVESTAJ O POSTUPANJU SUDOVA PRILIKOM SUDJENJA ZA KRIVICNA DELA U SRBIJI U 2004.GODINI SA ASPEKTA POSTOVANJA LJUDSKIH PRAVA    2004
489    ODVOJENI SVETOVI-MERENJE MEDJUNARODNE I GLOBALNE NEJEDNAKOSTI    BRANKO MILANOVIC    UNDP,BG        2006
490    OCI BOJE FRONTA-PROJEKAT CENTRA ZA ANTIRATNU AKCIJU O LICIMA KOJA SE  NISU ODAZVALA VOJNOM POZIVU ILI SU POBEGLA IZ VOJSKE JUGOSLAVIJE    GRUPA AUTORA    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU        2000
491    PORESKA POLITIKA EU    GORDANA ILIC-POPOV    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    PORESKA POLITIKA    2001
492    PRAVO GRADJANJA NA PODNOSENJE PRITUZBE NA RAD SUDA    RADMILA DRAGICEVIC-DICIC,SANJA LEKIC    CENTAR ZA ANTIRATNU AKCIJU    PRAVA    2002