EnglishSrpski

 


 
Monitoring i podrška projekata za SIF

PDFŠtampaEl. pošta

Timočki klub, zajedno sa jos 5 NVOa u Srbiji realizuje projekta za monitoring i evaluaciju projekata podržanih od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Evropske Agencije za rekonstrukciju, UNDP i Fonda za socijalne inovacije. Ovja program pokriva sve opštine u Srbiji. Timočki klub pokriva deo od 12 opština u Istočnoj Srbiji.
    
Tokom realizacije projekta, ostvaren je kontakt sa 12 lokalnih vlasti, više od 30 institucija za socijalnu zaštitu ( Centar za socijalni rad, Crveni krst, Gerontološki centar…) i više od 60 NVOa u Srbiji.

Uloga Timočkog kluba je da obezbedi pomoć instutucijama za socijalnu zaštitu, lokalnim vlastima u NVOima na regionu, da ih obezbedi informacijama o uslovima i dokumentima potrebnih za pripremu predloga projekata.