EnglishSrpski

 


 
Građanska participacija

PDFŠtampaEl. pošta

Glavni cilj ovog regionalnog projekta "Građanska participacija" je da podstakne aktivno učešće građana u OCD da rade kroz razmenu iskustava , da stvaraju održive regionalne mreže OCD i koriste inovativne prakse učešća građana u vezi sa lokalnim politikama i procesima donošenja odluka u Albaniji , Srbiji i Kosovu.

Ciljevi projekta su :
• Razmena iskustava u različitim državama o učešću građana u NVO radu i njegovim aktivnostima ;
• Identifikacija osnova i razloga niskom učešću građana putem istraživanja u 3 različite zemlje ;
• Stvaranje preduslova za unapređenje aktivnog građanstva kroz uporedne analize i preporuke za ublažavanje niskog učešće građana u različitim zemljama ;
• Podizanje javne svesti i interesa lokalnog stanovništva o važnosti učešća građana

Projekat finansira Olof Palme International Center uz pomoć Kraljevine Švedske