EnglishSrpski

 


 
Inspektor Građanin

PDFŠtampaEl. pošta

Glavni cilj predloga projekta " Inspektor Građanin " je jačanje kapaciteta NVO i manje zastupljenih grupa u istočnoj Srbiji stvaranjem mehanizama i pristupa za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka , razvoju međusektorskog partnerstva i saradnje.

Ciljevi projekta su :
1. Promocija i testiranje razvijene android aplikacije " Inspektor Građanin " u istočnoj Srbiji kao inovativan način za civilno praćenje rada komunalne , građevinske i sanitarne inspekcije .
2. Osnaživanje i mobilisanje lokalnih NVO i manje zastupljenih grupa u istočnoj Srbiji da aktivnije učestvuju u procesu donošenja odluka .
3. Jačanje međusektorske saradnje između građana / NVO, lokalnih inspekcija i donosioca odluka u istočnoj Srbiji kroz uspostavljene mehanizme , u dve pilot opštine .

Projekat finansira Olof Palme International Center uz pomoć Kraljevine Švedske