EnglishSrpski

 


 
Cit(y)zensWork4You

PDFŠtampaEl. pošta

Projekat ima za cilj: upoznavanje sa efektivnim i multiplikativnim modelima za građanski monitoring na lokalnom nivou, povećanje javne svesti o efektu građanskog monitoringa I kontrole lokalnih usluga, povećanje transparentnosti i odgovornosti lokalne vlasti putem građanskog monitoringa. Ciljne grupe na projektu su  25 predstavnika lokalne vlasti 13 opština i menadžment javnih usluga, 25 predstavnika lokalnih CSOa , 15 predstavnika građana iz odabranih okruga i najmanje 500.000 informisanih građana u Srbiji. Ovaj projekat će se realizovati uz pomoć partnerstva sa lokalnim CSOima i lokalnim vlastima iz tri odabrane opštine.
Projekat će trajati 12 meseci.

Projekt je finansiran od strane Olof Palme International Centre.