EnglishSrpski

 


 
"Partnerstvom do socijalno odgovornog društva"

PDFŠtampaEl. pošta

Opšti cilj projekta je , razvoj održivog dijaloga civilnog društva između Srbije i zemlje članice EU- Bugarske u oblasti socijalnih usluga.

Specifični  ciljevi projekta su:

1. Povećati kapacitete organizacija civilnog društva Srbije za  formulisanje i analizu javnih politika,  , zastupanje u oblasti socijalnih usluga i  pružanje određenih socijalnih usluga

2. Promovisati partnerski pristup i umrežavanje organizacija civilnog društva iz Srbije i Bugarske - članice EU, u oblasti socijalne zaštite

Aktivnosti :

1. Informativne kampanje u obe zemlje, kojim će se obezbetiti informisanje šire javnosti o realizaciji projekta.

2. Izrada komparativne analize Zakona o socijalnim uslugama  u Srbiji, Bugarskoj i drugim zemaljama članicama EU

4. Studijska poseta srpskih eksperata  uspostavljenim  socijalnim uslugama na  lokalnom nivou u Bugarskoj

5. Brošura "Proces deinstitucionalizacije i decentralizacije socijalnih usluga i uloga civilnog društva kao inicijatora usluga. Bugarsko iskustvo "

6. Edukacija za organizacije civilnog društva "Uloga organizacija civilnog društva u pružanju, upravljanju i praćenju usluga socijalne zaštite-iskustvo BG  kao članice EU "

7.Javni forumi - Monitoring primene lokalne strategije za socijalnu politiku

8. Kampanja zastupanja, koja ce imati za cilj zastitu javnog interesa ranjivih grupa u okviru drustva.

9. Monitoring projekta i evaluacija, koja ce se vrsiti od strane projektnog tima sa srpske i bugarske strane

Projekat je finasiran od strane Evropske Unije kroz program "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU"

EU