EnglishSrpski

 


 
Podrška u osnivanju biznis inkubatora

PDFŠtampaEl. pošta

Partner: Alternativni parlament građana, Kralja Petra 53, 35250 Paraćin
Period realizacije projekta: 1.9.2008 – 31.1.2009
Geografska oblast realizacije: Paraćin, Srbija

Opšti cilj projekta postavljen je tako da doprinese razvoju lokalnih kapaciteta da stimulišu održivi ekonomski razvoj i izgrade partnerstvo između različitih zainteresovanih strana u opštini Paraćin kroz ispitivanje uslova za osnivanje biznis inkubatora.

Specifični ciljevi projekta bili su:
1. Da podrži napore za uspostavljanje potpuno funkcionalnih i operativnih mehanizama lokalnog ekonomskog razvoja u opštini Paraćin
2. Da predstavi model Biznis inkubator centra kao uspešnog modela lokalnog ekonomskog razvoja i primera dobre prakse koji može bit uzet kao uzor
3. Da da doprinos u izgradnji povoljnog okruženja za razvoj preduzetništva, da promoviše mogućnosti zapošljavanja kroz ekonosko okruženje pogodno za ekonomski razvoj u opštini i da unapredi lokalne razvojne strategije.
4. Da unapredi i ojača saradnju izmedju lokalnih vlasti, NVO i biznisa u cilju oporavka lokalne zajednice.
5. Da pruži tehničku podršku u planiranju biznis inkubatora i implementaciji planova.
Primarna ciljna grupa projekta bili su nezaposleni. Ciljne grupe su takođe bile i opština Paraćin, preduzetnici i građani, kao i NVO i biznis organizacije. Dodatno, projekat je imao za cilj da uključi i nekoliko drugih lokalnih i okružnih stejkholdera kao što su kancelarija Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredna komora, udruženja privrednika, mediji i građani.

Realizacijom projekta dodatno su ojačane veze između opštine, biznis sektora i NVO i na taj način je ostvaren pozitivan uticaj na promovisanje lokalne demokratije.

Tokom pet meseci realizacije, sledeće aktivnosti su realizovane:

1.Procena i evaluacija lokalne privrede
1.Identifikovanje lokalnih stejkholdera
2.Prikupljanje podataka
3.Identifikacija potreba (analiza prikupljenih podataka, kako bi se strukturisao biznis inkubator i njegov funkcionalni i fizički dizajn)
4.Izrada ekonomske analize opštine Paraćin
5.Sprovođenje ankete među preduzetnicima
6.Analiza postojećih planskih dokumenata
2.Održavanje Foruma o lokalnom ekonomskom razvoju
3.Održavanje seminara o biznis inkubatorima
4.Podrška u organizovanju i vodjenju medijske kampanje
5.Evaluacija projekta

Pored prikupljanja statističkih podataka, u periodu od 15.10. do 15.11.2008. u opštini Paraćin je sprovedeno anketiranje građana na potpuno slučajno izabranom uzorku. Anketiranjem su bile obuhvaćene sve starosne kategorije.

Na temelju prikupljenih podataka, pripremljena je Ekonomska analiza opštine Paraćin. Ova analiza pripremljena je sa ciljem da pruži osnovne informacije o opštini Paraćin,  koja je druga po veličini u Pomoravskom okrugu. Cilj ove analize nije bio da se rasvetle svi detalji ekonomskog položaja ove opštine, već pre da se pruži osnovna slika i pokažu neki od bazičnih indikatora, kako bi se pružila osnova za donošenje odluke o potrebama, mogućnostima i ograničenjima za institucionalizovanje podrške preduzetništvu, kroz eventualno formiranje biznis inkubatora.

Okrugli sto - radionica  za lokalne stejkholdere o modelima lokalnog ekonomskog razvoja gde su predstavljeni nalazi Ekonomske analize, održana je u Hotelu Petrus 23.12.2008. Uz prisustvo 20-tak predstavnika lokalne samouprave, udruženja preduzetnika, nevladinih organizacija i medija, najpre su predstavljene osnovne crtice iz analize, a dat je i detaljni osvrt na formiranje prvog biznis inkubatora u Srbiji i rezimirana su iskustva iz prve tri i po godine njegovog poslovanja o čemu je govorio Vladan Radovanović, direktor BIC.

Svi učesnici okruglog stola složili su se da je biznis inkubator kao model podrške malim i srednjim preduzećima sposoban da ponudi širok spektar usluga, koje se obično pružaju preduzetnicima kroz različite programe i institucije. Donet je i zaključak da se tokom seminara dalje razradi ideja, te da bi trebalo da sve aktivnosti na formiranju biznis inkubatora otpočnu izradom studije izvodljivosti koja je jedan od krucijalnih koraka u pokretanju biznis inkubatora.

U Paraćinu, 28.01.2009. održan je seminar na temu „Biznis inkubatori i lokalni ekonomski razvoj. Seminaru su prisustvovala 22 polaznika – predstavnika Skupštine opštine, Udruženja preduzetnika, političkih stranaka, nevladinih organizacija i škola.

Na seminaru su obrađene sledeće teme: Društveno odgovorno poslovanje ( govorio je Aleksandar Milošević, predstavnik Holcima (Srbija) d.o.o.), Lokalni ekonomski razvoj – osnovni pojmovi i definicije (govorio Dragan Milutinović, UG. Timočki klub), Uloga partnerstva u lokalnom ekonomskom razvoju (Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije – Zaječar), Biznis inkubatori, teorija i praksa (Dragan Milutinović, U.G. Timočki klub), Problemi biznis inkubatora u Srbiji i iskustva Biznis inkubatora iz Vranja (Ivana Stošić, direktor BIC Vranje).